Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
Hot-Line: 0948 312 889 Hot-Mail: j3...@...j3.sk
 • Money S3 v cloude profesionálne
 • navrh-sprava-podpora-pomoc

Všetko čo potrebujete vedieť o Money S3 v cloude

Money pracuje v cloude ideálne

Money s3 v cloudeRýchly, výkonný a moderný hardvér je kľúčový pre optimálny beh Money. Všetky výpočty prebiehajú len na terminálovom serveri. Na ostatné počítače sa prenáša len obraz pracovnej plochy. Takýto prenos je nenáročný na internetové pripojenie a odolný vočí náhodnej strate spojenia. Pokračujete tam, kde ste skončili.

Zdieľanie dát, tlač a zálohovanie

Vybrané priečinky z cloudu "vidíte" vo svojom počítači. Presúvaním súborov viete jednoducho poslať dáta z PC na server v cloude a opačne.

Cloudový server vie priamo komunikovať s Vašu tlačiarňou. Všetko čo dáte tlačiť priamo na terminálovom serveri sa vie vytlačiť na Vašej tlačiarni.

Prepracované automatické zálohovanie nastavujeme na všetky kritické súbory. Automatické úlohy a skripty sa v pozadí postarajú o bezpečnú zálohu dát mimo pracovnej doby. Vždy preto máte dostupnú zálohu dát na minimálne dvoch rôznych fyzicky oddelených miestach.

Ako spustiť a pracovať s Money S3 v cloude

Pri prechode na cloud dostanete prístupy na Váš server. Stačí spustiť prihlasovaciu ikonu a zadať heslo. V novom okne sa Vám otvorí pracovná plocha terminálového serveru s ikonou Money, alebo sa Money môže automaticky spustiť. Navyše terminálový server môže bežať 24-hodín denne bez prestávky. Takže na konci pracovného dňa viete prerušiť prácu a vypnúť svoj počítač na stole. Druhý deň ráno sa prihlásite na cloud a všetko je presne v takom stave ako pri Vašom odchode. Spustené programy bežia ďalej. Otvorené dokumenty aj rozpísané emaily čakajú na dokončenie.

Migrujeme do cloudu

Cloud migrácia Money S3Presun do cloudu prebieha rýchlo. Do 24 hodín od rozhodnutia viete pracovať s Money S3 v cloude.

I. fáza - príprava

Analyzujeme Vaše súčasné pracovné prostredie a Vaše očakávania od cloudu. Následne od nás dostanete jednoduché zhrnutie, čo všetko sa prenesie, nastaví a odovzdá do užívania. Po potvrdení podmienok a uhradení služby sa všetko začne.

II. fáza - nastavenie a testovanie

Inštalujeme a nastavujeme terminálový server pre Money S3 a základné programy nevyhnutné k práci. Nainštalujeme podporu pre Vaše lokálne tlačiarne a jednoduché zdieľanie súborov. Pred samotnou fázou migrácie je všetko otestované a funguje.

III. fáza - migrácia

Vytvoríme zálohu Vašich dát a v takejto podobe ich obnovíme do cloudu. Robíme všetko pre to, aby ste mohli čím skôr znovu naplno pracovať, avšak tento raz už v novom prostredí cloudu.

IV. fáza - odovzdanie

Odovzdávame Vám prístupy na kontá administrátora a užívateľov na terminálový server s Money S3 a spravíme Vám rýchle zaškolenie ako najlepšie využiť Money S3 bežiace v cloude.

Kde je terminálový server s Money S3

Server sa fyzicky nachádza v dátovom centre pri Prahe. Na serveri beží Windows Server 2016 Datacentre na ktorom môže byť nainštalovaný okrem Money S3 aj ďalší softvér napr. eDane, Outlook, Thunderbird, ... Navyše len vy, ako objednávateľ služby rozhodujete o tom, kto má prístup k dátam uloženým na diskoch, takže všetko čo máte na serveri je bezpečne len Vaše a úplne pod Vašou kontrolou.

Všeobecná cena riešenia cloudu pre Money S3

Cena sa odvíja od požadovaného vyhradeného výkonu, poskytovateľa cloudovej platformy a maximálneho počtu užívateľov súčasne pripojených a pracujúcich na cloud serveri.Cloud poplatky za služby

Prenájom cloud serveru - za 30 dní (poplatok poskytovateľovi cloud platformy IaaS) var. A var. B na mieru
 • prenájom cloud serveru v certifikovanom datacentre
 • prenájom licencie Windows Server 2016 (alebo 2012 R2)
 • základný monitoring dostupnosti serveru
12,99 € bez DPH 24,99 € bez DPH cenová
ponuka
Licencia RDS - za kalendárny mesiac (poplatok poskytovateľovi cloud platformy IaaS)      
 • Microsoft Remote Desktop Services 1 User CAL 
7 € bez DPH 7 € bez DPH 7 € bez DPH

Doplnkové služby (poplatok poskytovateľovi cloud platformy IaaS)
  VPS 20 - Virtuálny privátny server s OS Linux - 20GB HD pre ukladanie záloh KEB

2,79 € bez DPH 2,79 € bez DPH 2,79 € bez DPH
Balíky podpory - mesačný poplatok
   Technické poradenstvo správcovi a užívateľom OS v rozsahu:
     
mini
 • licencia zálohovacieho SW KEB klient
 • nastavenie a monitoring SW KEB
 • kópia zálohy ukladaná na lokálne PC
 • aktualizácie operačného systému
 • nástroj na správu dôveryhodných lokalít v IE
 • poradenstvo v oblasti najnovších poznatkov z oblasti bezpečnosti a ochrany dát na serveri
 • automatické funkcie zlepšujúce chod OS a Money
 • reportovanie dodanej podpory a konzultácii
 • jedna krátka konzultácia s IT konzultantom, ktorá nevyžaduje vzdialené pripojenie
17 € 17 € cenová
ponuka
Medium
  Všetko z mini +
 • licencia zálohovania KEB server
 • podpora cez pripojenie na pracovnú plochu užívateľa 
 • inštalovanie aktualizácií Money S3
 • konzultácie s IT špecialistom v rozsahu do 15 min spolu mesačne
 • vybraný softvér J3.sk zlepšujúci komfort práce na serveri
 • úpravy užívateľských účtov v OS
 • hotmail mimo bežú pracovnú dobu
27 € 27 € cenová
ponuka
Implementácia - jednorázový poplatok      
 • základná konfigurácia cloud serveru
 • balík nastavení pre Windows Server 2016 (alebo 2012 R2)
 • optimalizácie OS pre chod Money S3
 • migrácia Money S3
 • prepojenie tlačiarne a serveru
 • inštalácia vybraných programov na server
 • základné nastavenie počítačov pripájajúcich sa na server v cloude
 • rýchle zaškolenie do práce na terminálovom serveri + online návod Cloud v kocke
 • prvotné nastavenia zálohovania KEB klient
 • konfigurácia VPS pre KEB server (len s balíkom Medium a vyšším a doplnkovou službou VPS)
cenová
ponuka
cenová
ponuka
cenová
ponuka

 

Prečo si vybrať podporu Medium

Hot-mail v pracovné dni od 16:00 do 21:00 a od 9:00 do 18:00 ostatné dni

Stalo sa Vám, že ste niekedy potrebovali rýchlu radu alebo pomoc po skončený bežného pracovného dňa (napr. večer, víkend, sviatok, ...)? S podporou Medium je email s Vašou požiadavkou prioritne riešený konzultantom. Často naši zákazníci dostanú odpoveď s riešením požiadavky do pár minút v čase od skorého rána do neskorej noci. 

Vždy aktuálne Money

Vydávanie nových verzií Money S3 je pravidelne asi raz mesačne.

Niekedy sa stane, že nová verzia prinesie niečo čo nikto neplánoval. Na hotline pre Money S3 sa možno dozviete, že ide o chybu verzie a čoskoro bude vydaná opravá verzia. Návrat na starú verziu nie je možný inak ako veľmi komplikovane zo starej zálohy a do vydania novej verzie .001, .002, ... musite čakať.

S podporou Medium sa staráme aj o pravidelné aktualizovanie Money S3. Každá nová verzia po vydaní prechádza u nás "inkubačným" obdobým po ktorom využívame úzku spoluprácu s technickým a vývojovým oddelením a konzultujeme ako na tom verzia je. V prípade, že sa prejaví vlastnosť programu, ktorá nie je žiadaná, jednoducho verziu vynecháme a čakáme na vydanie novej verzie. Pre tento účel je možné vytvoriť v Money užívateľa s právom len aktualizovať Money a spraviť celkovú údržbu dát - bez prístupu k agendám alebo iným dátam uloženým v databázach Money.

Cenová výhodnosť

Ak si spočítate náklady na každú položku v podpore Medium je cenová výhodnosť úplne jasná.

s podporou mini s podporou Medium
 • aktualizovanie verzie Money S3 na novšiu verziu - 8,75 EUR x ? (1, 2, .../mes)
  (každý mesiac je vydaná jedna hlavná verzia + niekedy 1 až 2 opravné verzie)
 • preskočenie verzie Money S3 s nežiaducou vlastnosťou - ?? EUR
 • 15 minútová konzultácia s IT konzultantom - 8,75 EUR
 • riešenie požiadavky mimo bežnú pracovnú dobu - príplatok +3,75 EUR / 15 min

27 EUR + Vaše časové straty

využívate oveľa viac služieb
pri navýšení len

+17 EUR / mes

Používate OS X alebo Linux a chcete používať Money S3

Vzdialená pracovná plocha ako riešenie

Nezáleží na tom aký operačných systém (OS) používate. Či máte na svojom počítači Windows alebo Mac. Money S3 beží v cloude nezávisle od Vášho počítača. Stačí spustiť pripojenie, zadať meno a heslo a pracovná plocha vzdialeného serveru sa zobrazí na Vašom monitore ako samostatné okno. Takto viete veľmi pohodlne pracovať vo viacerých OS súčasne.

Porovnanie ako Money S3 pracuje v rôznych prostrediach

Money S3 beží rýchlo, doklady sa ukladajú korektne a viacerí môžete pracovať súčasne. Tieto základné kritéria kladú všetci zákazníci na účtovný program. Ako vyťažiť z Money S3 maximum?

Samostatný počítač - rýchlosť programu je obmedzená výkonom pevného disku a všetkých programov, ktoré bežia na pozadí operačného systéme. Pri zlyhaní pevného disku, neodbornej aktualizácii, nevhodnej správe Windowsu, alebo strate celého počítača, asi prídete o všetky dáta, ktoré nemáte zálohované na samostatnom pamäťovom médiu (napr. USB kľúč alebo iné fyzické miesto na ukladanie záloh).

Server - klient inštalácia znamená určiť hlavný počítač pre dáta Money S3. Ostatné počítače spúšťajú program cez Money nainštalované ako klient. Dáta na klienta nie sú ukladané. Pri takejto komunikácii sa prenáša do počítača klienta časť databázi na spracovanie a výsledok sa ukladá na serveri. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu je nevyhnutné dodržať odporúčania sieťovej komunikácie od výrobcu softvéru Money. S narastajúcim poštom klientov rýchlosť Money exponenciálne klesá.

Terminálový Server s RDS - Windows Server so službou Remote Desktop Services, alebo jednoducho pripájanie cez vzdialenú pracovnú plochu, prináša množstvo výhod. Dáta spracúva priamo len terminálový server, preto sú podmienky pre spravovanie dát, užívateľkých práv a zálohovania veľmi dobré. Vlastniť takýto server fyzicky však vyžaduje výraznú prvotnú investíciu do licencii, hardvéru s za služby spojené s iniciovaním a následnou administráciou serveru.

Cloud - Kombinuje výhody terminálového serveru s nulovými obstarávacími nákladmi za hardvér. Cloudový terminálový server si prenajímate, platíte mesačne za taký výkon serveru, aký skutočne potrebujete, avšak všetko čo na server uložíte (dáta) sú Vaše a len Vy rozhodujete kto a za akých podmienok môže k dátam pristupovať. Navyše pracujete na výkonnom enterprise hardvéri bez starostí o životnosť, poruchovosť a pravidelné generačné výmeny komponentov.

  1 PC Server - Klient RDS Server služba Cloud
žiarovka Rýchlosť programu zelená fajka malá áno červené x nie zelená fajka malá áno zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Viacero používateľov červené x nie zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Viacero pobočiek červené x nie červené x nie červené x niezelena fajka mala zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Externé účtovníctvo červené x nie červené x nie červené x niezelena fajka mala zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Lokálne spracovanie dát v Money zelená fajka malá áno červené x nie zelená fajka malá áno zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Odolnosť vočí zlyhaniu hardvéru červené x nie červené x niezelena fajka mala červené x niezelena fajka mala zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno

legenda stavov:zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno - ideálny; zelená fajka malá áno - normálne fungovanie; červené x nie zelená fajka malá áno - iba za podmienky; červené x nie - nevyhovujúci

 

Bezpečnosť osobných údajov vzhľadom na GDPR

Všetky služby a nami navrhované cloudové riešenia sú zvolené tak, aby boli v súlade s požiadavkami upravenými legislatívou a nariadeniami bezpečnosti osobných údajov (napr. GDPR). Po odovzdaní riešenia sa ako zákazník (objednávateľ služby) stávate hlavný (globálny) správca služieb určujúci práva jednotlivých užívateľov. Riešenia sú postavené na cloudevej platforme nami odporúčaného poskytovateľa služby typu IaaS (Infrastructure as a Service) s ktorým budete mať elektronickú zmluvu o poskytovaní služieb (Váš zmluvný poskytovateľ HW/SW pre cloud server). Akákoľvek dodaná technická podpora alebo iné naše služby sú dodávané len na základe pokynov a požiadaviek Vás ako hlavného správcu na základe samostantnej zmluvy. Prístup k osobným údajom, ktoré ukladáte na Váš server v cloude (napr dáta účtovného SW), sú pre nás nedostupné. Nemáme možnosť pristupovať k osobným údajom samostatne. Napríklad v prípade, že potrebujete pomôcť s nastavením, ... je nevyhnutné vzdialene nás pripojiť na Váš počítač a takto Vám vieme poskytnúť potrebnú asistenciu, poradenstvo alebo technickú pomoc.