Hotline: 0948 312 889
Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
 • Money S3 v cloude profesionálne
 • navrh-sprava-podpora-pomoc

Všetko čo potrebujete vedieť o Money S3 v Cloude

Cenovú ponuku získate kliknutím sem

Money pracuje v Cloude ideálne

Money s3 v cloudeRýchly, výkonný a moderný hardvér je kľúčový pre optimálny beh Money. Všetky výpočty prebiehajú len na serveri. Na ostatné počítače sa prenáša len obraz pracovnej plochy. Takýto prenos je nenáročný na internetové pripojenie a odolný vočí náhodnej strate spojenia. Pokračujete tam, kde ste skončili.

Zdieľanie dát, tlač a zálohovanie

Vybrané priečinky z Cloudu vidíte vo svojom počítači. Presúvaním súborov viete jednoducho poslať dáta z a do Cloudu.

Cloudoví server "vidí" Vašu tlačiareň. Všetko čo dáte tlačiť priamo na serveri sa vie vytlačiť na Vašej tlačiarni.

Prepracované automatické zálohovanie nastavujeme na všetky kritické súbory. Automatické úlohy a skripty sa v pozadí postarajú o bezpečnú zálohu dát mimo pracovnej doby. Vždy preto máte dostupnú zálohu dát na dvoch rôznych fyzicky oddelených miestach.

Ako spustiť a pracovať s Money S3 v Cloude

Pri prechode na Cloud dostanete prístupy. Stačí spustiť prihlasovaciu ikonu a zadať heslo. V novom okne sa Vám otvorí pracovná plocha serveru s ikonou Money, alebo sa Money môže automaticky spustiť. Navyše server môže bežať 24-hodín denne bez prestávky. Takže na konci pracovného dňa viete prerušiť prácu a vypnúť svoj počítač na stole. Druhý deň ráno sa prihlásite na Cloud a všetko je presne v takom stave ako pri Vašom odchode. Spustené programy bežia ďalej. Otvorené dokumenty aj rozpísané emaily čakajú na dokončenie.

Migrujeme do Cloudu

Cloud migrácia Money S3Presun do Cloudu prebieha rýchlo. Do 24 hodín od rozhodnutia viete pracovať s Money S3 v Cloude.

I. fáza - príprava

Analyzujeme Vaše súčasné pracovné prostredie a Vaše očakávania od Cloudu. Následne od nás dostanete jednoduché zhrnutie, čo všetko sa prenesie, nastaví a odovzdá do užívania. Po potvrdení podmienok a uhradení služby sa všetko začne.

II. fáza - nastavenie a testovanie

Inštalujeme a nastavujeme server a základné programy nevyhnutné k práci. Nainštalujeme podporu pre Vaše lokálne tlačiarne a jednoduché zdieľanie súborov. Pred samotnou fázou migrácie je všetko otestované a funguje.

III. fáza - migrácia

Vytvoríme zálohu Vašich dát a v takejto podobe ich obnovíme do Cloudu. Robíme všetko pre to, aby ste mohli čím skôr znovu naplno pracovať, avšak tento raz už v novom prostredí Cloudu.

IV. fáza - odovzdanie

Zasielame Vám prístupy do Cloudu a spravíme Vám rýchle zaškolenie ako najlepšie využiť Money S3 v Cloude.

Kde je server s Money S3

Server sa fyzicky nachádza v dátovom centre pri Prahe. Na serveri beží Windows Server na ktorom môže byť nainštalovaný okrem Money aj ďalší softvér napr. eDane, Outlook, Thunderbird, ... Navyše len vy, ako objednávateľ služby rozhodujete o tom, kto má prístup k dátam uloženým na diskoch, takže všetko čo máte na serveri je bezpečne len Vaše.

Všeobecná cena riešenia Cloudu pre Money S3

Cena sa odvíja od vyhradeného výkonu a maximálneho počtu užívateľov súčasne pripojených a pracujúcich na Cloud serveri.Cloud poplatky za služby

Prenájom Cloud serveru - za 30 dní Základ Double Quattro PROFI na mieru
 • prenájom Cloud serveru s prepojením na KEB
 • licencia Windows Server 2012 R2
10 € 18 € 36 € 26 € cenová
ponuka
Licencia RDS - za kalendárny mesiac          
 • Remote Desktop Services 5 CAL licencia
30 € 30 € 30 € 30 € 30 €
Balíky podpory - mesačný poplatok
         
Mini
 • licencia zálohovania KEB Cloud Plus
 • aktualizácia zálohovacieho systému KEB
 • kópia zálohy ukladaná na druhý privátny server
 • aktualizácie operačného systému
 • aplikovanie nových prvkov bezpečnosti
 • automatické funkcie zlepšujúce chod OS a Money
 • kontrola vybraných logov operačného systému
10 € 10 € 10 € cenová
ponuka
cenová
ponuka
Medium
  Všetko z Mini +
 • inštalovanie aktualizácií Money S3
 • 1 konzultácia v rozsahu do 15 min / mesačne
20 € 20 € 20 € cenová
ponuka
cenová
ponuka
Implementácia - jednorázový poplatok          
 • základná konfigurácia Cloud serveru
 • balík nastavení pre Windows Server 2012 R2
 • optimalizácie OS pre chod Money S3
 • migrácia Money S3
 • prepojenie tlačiarne a serveru
 • inštalácia vybraných programov na server
 • nastavenie klientov
 • nastavenie denného zálohovania KEB
cenová
ponuka
cenová
ponuka
cenová
ponuka
cenová
ponuka
cenová
ponuka

 

Používate OS X alebo Linux a chcete používať Money S3

Vzdialená pracovná plocha ako riešenie

Nezáleží na tom aký operačných systém (OS) používate na svojom počítači alebo Macu. Money S3 beží v Cloude nezávisle od Vášho počítača. Stačí spustiť pripojenie, zadať meno a heslo a pracovná plocha vzdialeného serveru sa zobrazí na Vašom monitore ako samostatné okno. Takto viete veľmi pohodlne pracovať vo viacerých OS súčasne.

Porovnanie ako Money S3 pracuje v rôznych prostrediach

Money S3 beží rýchlo, doklady sa ukladajú korektne a viacerí môžete pracovať súčasne. Tieto základné kritéria kladú všetci zákazníci na účtovný program. Ako vyťažiť z Money S3 maximum?

Samostatný počítač - rýchlosť programu je dobrá a nie ste závislí na internetovom pripojení. Avšak pri zlyhaní pevného disku, neodbornej aktualizácii, nevhodnej správe Windowsu, alebo strate celého počítača, asi prídete o všetky dáta, ktoré nemáte zálohované na samostatnom pamäťovom médiu (napr. USB kľúč).

Server - klient inštalácia znamená určiť hlavný počítač pre dáta Money S3. Ostatné počítače spúšťajú program cez Money nainštalované ako klient a dáta tu nie sú ukladané. Pri takejto komunikácii sa prenáša do počítača klienta časť databázi na spracovanie a výsledok sa ukladá na serveri. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu je nevyhnutné dodržať odporúčania sieťovej komunikácie od výrobcu softvéru Money.

RDS Server - Windows server cez Remote Desktop Protocol alebo aj pripájanie cez vzdialenú pracovnú plochu prináša množstvo výhod. Dáta spracúva priamo len server, preto sú podmienky pre spravovanie dát, užívateľkých práv a zálohovania veľmi dobré. Vlastniť takýto server však vyžaduje výraznú prvotnú investíciu do licencii a hardvéru ako i náklady za odbornú administráciu serveru.

Cloud - Kombinuje výhody RDS Serveru s nulovými obstarávacími nákladmi za hardvér. Cloudový server si prenajímate a platíte mesačne za taký výkon serveru, aký skutočne potrebujete. Navyše pracujete na výkonnom hardvéri bez starostí o životnosť a pravidelné generačné výmeny.

  1 PC Server - Klient RDS Server Cloud
žiarovka Rýchlosť programu zelená fajka malá áno červené x nie zelená fajka malá áno zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Viacero používateľov červené x nie zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno
žiarovka Viacero pobočiek červené x nie červené x nie červené x niezelena fajka mala zelená fajka malá áno
žiarovka Externé účtovníctvo červené x nie červené x nie červené x niezelena fajka mala zelená fajka malá áno
žiarovka Výhradne lokálne spracovanie dát zelená fajka malá áno červené x nie zelená fajka malá áno zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Odolnosť vočí zlyhaniu hardvéru červené x nie červené x niezelena fajka mala červené x niezelena fajka mala zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno

legenda stavov:zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno - predurčený; zelená fajka malá áno - normálne fungovanie; červené x nie zelená fajka malá áno - iba za podmienky; červené x nie - nevyhovujúci

Technická špecifikácia

Cloud datacentrum pri Prahe
  Základ Double Quattro PROFI
hypervýzor VMware VMware VMware Hyper-V
OS Windows Server 2012R2 Server 2012R2 Server 2012R2 Server 2012R2
CPU 1 core 2 cores 4 core 1 core
max 8 cores
RAM 2 GB 4 GB 8 GB 3 GB
max 32 GB
HDD SSD 40 GB SSD 80 GB SSD 160GB SAN
30 GB
max 2 TB
SLA 99,80% 99,80% 99,80% 99,95%
IPv4 1 verejná 1 verejná 1 verejná 1 verejná
max 5
Snapshot áno áno áno áno
Redundancia RAID pole RAID pole RAID pole úplná
Dátový prenos
(mesačne)
5 TB 12 TB 25 TB neobmedzený
Škálovatelnosť upgrade -> Double upgrade -> Quattro upgrade -> PROFI áno