Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
Hot-Line: 0948 312 889 Hot-Mail: j3...@...j3.sk
 • Money S3 v cloude profesionálne

Všetko čo potrebujete vedieť o Money S3 v cloude

Money pracuje v cloude ideálne

Money s3 v cloudeRýchly, výkonný a moderný hardvér je kľúčový pre optimálny beh Money. Všetky výpočty prebiehajú len na terminálovom serveri. Na ostatné počítače sa prenáša len obraz pracovnej plochy. Takýto prenos je nenáročný na internetové pripojenie a odolný vočí náhodnej strate spojenia. Pokračujete tam, kde ste skončili.

Zdieľanie dát, tlač a zálohovanie

Vybrané priečinky z cloudu "vidíte" vo svojom počítači. Presúvaním súborov viete jednoducho poslať dáta z PC na server v cloude a opačne.

Cloudový server vie priamo komunikovať s Vašu tlačiarňou. Všetko čo dáte tlačiť priamo na terminálovom serveri sa vie vytlačiť na Vašej tlačiarni.

Prepracované automatické zálohovanie nastavujeme na všetky kritické súbory. Automatické úlohy a skripty sa v pozadí postarajú o bezpečnú zálohu dát mimo pracovnej doby. Vždy preto máte dostupnú zálohu dát na minimálne dvoch rôznych fyzicky oddelených miestach.

Ako spustiť a pracovať s Money S3 v cloude

Pri prechode na cloud dostanete prístupy na Váš server. Stačí spustiť prihlasovaciu ikonu a zadať heslo. V novom okne sa Vám otvorí pracovná plocha terminálového serveru s ikonou Money, alebo sa Money môže automaticky spustiť. Navyše terminálový server môže bežať 24-hodín denne bez prestávky. Takže na konci pracovného dňa viete prerušiť prácu a vypnúť svoj počítač na stole. Druhý deň ráno sa prihlásite na cloud a všetko je presne v takom stave ako pri Vašom odchode. Spustené programy bežia ďalej. Otvorené dokumenty aj rozpísané emaily čakajú na dokončenie.

Migrujeme do cloudu

Cloud migrácia Money S3Presun do cloudu prebieha rýchlo. Do 48 hodín od rozhodnutia viete pracovať s Money S3 v cloude.

I. fáza - príprava

Analyzujeme Vaše súčasné pracovné prostredie a Vaše očakávania od cloudu. Následne od nás dostanete jednoduché zhrnutie, čo všetko sa prenesie, nastaví a odovzdá do užívania. Po potvrdení podmienok a uhradení služby sa všetko začne.

II. fáza - nastavenie a testovanie

Inštalujeme a nastavujeme terminálový server pre Money S3 a základné programy nevyhnutné k práci. Nainštalujeme podporu pre Vaše lokálne tlačiarne a jednoduché zdieľanie súborov. Pred samotnou fázou migrácie je všetko otestované a funguje.

III. fáza - migrácia

Technik zo sopoločnosti Solitea Vám spraví presun všetkých dát Money do cloudu. Robíme všetko pre to, aby ste mohli čím skôr znovu naplno pracovať, avšak tento raz už v novom prostredí cloudu.

IV. fáza - odovzdanie

Odovzdávame Vám prístupy na kontá administrátora a užívateľov na terminálový server s Money S3 a spravíme Vám rýchle zaškolenie ako najlepšie využiť Money S3 bežiace v cloude.

Kde je terminálový server s Money S3

Server sa fyzicky nachádza v dátovom centre pri Prahe. Na serveri beží Windows Server 2016 Datacentre na ktorom môže byť nainštalovaný okrem Money S3 aj ďalší softvér napr. eDane, Thunderbird, ... Navyše len vy, ako objednávateľ služby rozhodujete o tom, kto má prístup k dátam uloženým na diskoch, takže všetko čo máte na serveri je bezpečne len Vaše a úplne pod Vašou kontrolou.

Všeobecná cena riešenia cloudu pre Money S3

Cena sa odvíja od požadovaného vyhradeného výkonu, poskytovateľa cloudovej platformy a maximálneho počtu užívateľov súčasne pripojených a pracujúcich na cloud serveri.Cloud poplatky za služby

Prenájom cloud serveru - za 30 dní (poplatok poskytovateľovi cloud platformy IaaS) server PRO server
 • prenájom cloud serveru v certifikovanom datacentre
 • prenájom licencie Windows Server 2016 datacenter
 • základný monitoring dostupnosti serveru
28,99 € bez DPH cenová
ponuka
Licencia RDS - za kalendárny mesiac (poplatok poskytovateľovi cloud platformy IaaS)    
 • Microsoft Remote Desktop Services 1 User CAL 
7,75 € bez DPH 7,75 € bez DPH

  VPS - Virtuálny privátny server s OS Linux - pre ukladanie záloh J3sk-KEB

2,79 € bez DPH 2,79 € bez DPH
Balíky podpory - mesačný poplatok
   Technické poradenstvo správcovi a užívateľom OS v rozsahu:
   
Cloud
 • licencia zálohovacieho SW J3sk-KEB - denné zálohovanie na viacero fyzicky oddelených miest
 • bezpečnostný a monitorivacá SW J3sk-Serer-Management chrániaci server
 • aktualizácie operačného systému
 • poradenstvo v oblasti najnovších poznatkov z oblasti bezpečnosti a ochrany dát na serveri
 • automatické funkcie zlepšujúce chod OS a Money
 • reportovanie dodanej podpory a konzultácii
 • podpora cez pripojenie na pracovnú plochu užívateľa 
 • konzultácie s IT špecialistom v rozsahu do 15 min kumulatívne mesačne
 • vybraný softvér J3.sk zlepšujúci komfort práce na serveri
35 € bez DPH cenová
ponuka
Implementácia - jednorázový poplatok    
 • základná konfigurácia cloud serveru
 • balík nastavení pre Windows Server 2016 
 • optimalizácie OS pre chod Money S3
 • prepojenie tlačiarne a serveru
 • základné nastavenie počítačov pripájajúcich sa na server v cloude
 • rýchle zaškolenie do práce na terminálovom serveri + online návod Cloud v kocke
 • prvotné nastavenia zálohovania J3sk-KEB
 • konfigurácia VPS pre J3sk-KEB server 
cenová
ponuka
cenová
ponuka

 

Viac o balíku podpory Cloud

Hot-mail v pracovné dni od 16:00 do 21:00 a od 9:00 do 18:00 ostatné dni

Stalo sa Vám, že ste niekedy potrebovali rýchlu radu alebo pomoc po skončený bežného pracovného dňa (napr. večer, víkend, sviatok, ...)? S podporou Cloud je email s Vašou požiadavkou prioritne riešený konzultantom. Často naši zákazníci dostanú odpoveď s riešením požiadavky do pár minút v čase od skorého rána do neskorej noci. 

Používate OS X alebo Linux a chcete používať Money S3

Vzdialená pracovná plocha ako riešenie

Nezáleží na tom aký operačných systém (OS) používate. Či máte na svojom počítači Windows alebo Mac. Money S3 beží v cloude nezávisle od Vášho počítača. Stačí spustiť pripojenie, zadať meno a heslo a pracovná plocha vzdialeného serveru sa zobrazí na Vašom monitore ako samostatné okno. Takto viete veľmi pohodlne pracovať vo viacerých OS súčasne.

Porovnanie ako Money S3 pracuje v rôznych prostrediach

Money S3 beží rýchlo, doklady sa ukladajú korektne a viacerí môžete pracovať súčasne. Tieto základné kritéria kladú všetci zákazníci na účtovný program. Ako vyťažiť z Money S3 maximum?

Samostatný počítač - rýchlosť programu je obmedzená výkonom pevného disku a všetkých programov, ktoré bežia na pozadí operačného systéme. Pri zlyhaní pevného disku, neodbornej aktualizácii, nevhodnej správe Windowsu, alebo strate celého počítača, asi prídete o všetky dáta, ktoré nemáte zálohované na samostatnom pamäťovom médiu (napr. USB kľúč alebo iné fyzické miesto na ukladanie záloh).

Server - klient inštalácia znamená určiť hlavný počítač pre dáta Money S3. Ostatné počítače spúšťajú program cez Money nainštalované ako klient. Dáta na klienta nie sú ukladané. Pri takejto komunikácii sa prenáša do počítača klienta časť databázi na spracovanie a výsledok sa ukladá na serveri. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu je nevyhnutné dodržať odporúčania sieťovej komunikácie od výrobcu softvéru Money. S narastajúcim poštom klientov rýchlosť Money exponenciálne klesá.

Terminálový Server s RDS - Windows Server so službou Remote Desktop Services, alebo jednoducho pripájanie cez vzdialenú pracovnú plochu, prináša množstvo výhod. Dáta spracúva priamo len terminálový server, preto sú podmienky pre spravovanie dát, užívateľkých práv a zálohovania veľmi dobré. Vlastniť takýto server fyzicky však vyžaduje výraznú prvotnú investíciu do licencii, hardvéru s za služby spojené s iniciovaním a následnou administráciou serveru.

Cloud - Kombinuje výhody terminálového serveru s nulovými obstarávacími nákladmi za hardvér. Cloudový terminálový server si prenajímate, platíte mesačne za taký výkon serveru, aký skutočne potrebujete, avšak všetko čo na server uložíte (dáta) sú Vaše a len Vy rozhodujete kto a za akých podmienok môže k dátam pristupovať. Navyše pracujete na výkonnom enterprise hardvéri bez starostí o životnosť, poruchovosť a pravidelné generačné výmeny komponentov.

  1 PC Server - Klient RDS Server služba Cloud
žiarovka Rýchlosť programu zelená fajka malá áno červené x nie zelená fajka malá áno zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Viacero používateľov červené x nie zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Viacero pobočiek červené x nie červené x nie červené x niezelena fajka mala zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Externé účtovníctvo červené x nie červené x nie červené x niezelena fajka mala zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Lokálne spracovanie dát v Money zelená fajka malá áno červené x nie zelená fajka malá áno zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno
žiarovka Odolnosť vočí zlyhaniu hardvéru červené x nie červené x niezelena fajka mala červené x niezelena fajka mala zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno

legenda stavov:zelená fajka malá ánozelená fajka malá áno - ideálny; zelená fajka malá áno - normálne fungovanie; červené x nie zelená fajka malá áno - iba za podmienky; červené x nie - nevyhovujúci

 

Bezpečnosť osobných údajov vzhľadom na GDPR

Všetky služby a nami navrhované cloudové riešenia sú zvolené tak, aby boli v súlade s požiadavkami upravenými legislatívou a nariadeniami bezpečnosti osobných údajov (napr. GDPR). Po odovzdaní riešenia sa ako zákazník (objednávateľ služby) stávate hlavný (globálny) správca služieb určujúci práva jednotlivých užívateľov. Riešenia sú postavené na cloudevej platforme nami odporúčaného poskytovateľa služby typu IaaS (Infrastructure as a Service) s ktorým budete mať elektronickú zmluvu o poskytovaní služieb (Váš zmluvný poskytovateľ HW/SW pre cloud server). Akákoľvek dodaná technická podpora alebo iné naše služby sú dodávané len na základe pokynov a požiadaviek Vás ako hlavného správcu na základe samostantnej zmluvy. Prístup k osobným údajom, ktoré ukladáte na Váš server v cloude (napr dáta účtovného SW), sú pre nás nedostupné. Nemáme možnosť pristupovať k osobným údajom samostatne. Napríklad v prípade, že potrebujete pomôcť s nastavením, ... je nevyhnutné vzdialene nás pripojiť na Váš počítač a takto Vám vieme poskytnúť potrebnú asistenciu, poradenstvo alebo technickú pomoc.