Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
Hot-Line: 0948 312 889 Hot-Mail: j3...@...j3.sk
  • Money S3 v cloude profesionálne

Technická špecifikácia riešení pre cloud

Služba Cloud je službou IaaS (Infrastructure as a Service). Všetky serveri sú umiestnené v certifikovaných dátových centrách tvoreného clusterom zloženého z mnohých hardwarových uzlov, v nútri ktorých sú aktivované alebo je možné aktivovať jednotlivé zdoje pre službu Cloud. Infraštruktúra je úplne replikovaná a vyvýžená. 

Každý pevný disk je aktivovaný v storage RAID s SSD diskov. Každý storage je replikovaný a k nemu vytvorený druhý storage, čím sú chránené dáta pred poškodením dátového úložišťa.

Každý zakúpený vCPU je Indel Xeon série 5600 alebo vyššej.

Každé GB pamäte RAM je fyzicky dedikované a zaručené.

Infraštruktúra je založená na otvorenom systéme Multi-Hypervisor (VMware, Hyper-V, Hyper-V LC)

Infraštruktúra využíva prevažne hardware DELL.

Prevádzkovateľ infraštruktúry je vybraný podľa individuálnych požiadaviek riešenia (napr. Microsoft Azure, ...).

Cloud datacentrum pri Prahe
  server A server B server C PRO server
hypervýzor VMware VMware VMware Hyper-V
OS Windows Server 2016 Server 2016 Server 2016 Server 2016
CPU 1 core 2 cores 4 core 1 core
max 8 cores
RAM 2 GB 4 GB 8 GB 3 GB
max 32 GB
HDD SSD 40 GB SSD 80 GB SSD 160GB SAN
30 GB
max 2 TB
SLA 99,80% 99,80% 99,80% 99,95%
IPv4 1 verejná 1 verejná 1 verejná 1 verejná
max 5
Snapshot áno áno áno áno
Redundancia RAID pole RAID pole RAID pole úplná
Dátový prenos
(mesačne)
5 TB 12 TB 25 TB neobmedzený
Škálovatelnosť upgrade -> var B. upgrade -> var C. upgrade -> flexi áno