Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
Hot-Line: 0948 312 889 Hot-Mail: j3...@...j3.sk
  • Money S3 v cloude profesionálne

Cenník služieb a produktov

Cenník vybraný služieb a produktov. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Servisné zásahy s hodinovou sadzbou     
Servisné práce (v pracovné dni medzi 8:00 a 16:00) 60,00€ /hod
     
Príplatok k základnej sadzbe za prácu v pracovne dni v časoch od 16:00 do 19:00 + 50 %  
Príplatok k základnej sadzbe za prácu v noci či mimo pracovné dni + 100 %  
     
Spoplatnených je každých aj začatých 15 minút v pomernej výške hodinovej sadzby.    
     
Cestovné náhrady a čas strávený na ceste - 1 km  0,60€  
     
Cenník služieb a produktov - úplný