Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
Hot-Line: 0948 312 889 Hot-Mail: j3...@...j3.sk
  • Money S3 v cloude profesionálne
  • navrh-sprava-podpora-pomoc

Cenník služieb a produktov

Cenník vybraný služieb a produktov

Všeobecné servisné zásahy s hodinovou sadzbou 
(v pracovné dni medzi 8:00 a 16:00)
   
L1 - Servisné práce na klientskom operačnom systéme Windows 7 až Windows 10 25,00€ /hod
L2 - Servisné práce na operačnom systéme Windows Server 30,00€ /hod
L4 - Servisné práce na macOS, Linux (Debian, Ubuntu, ...) a networking 40,00€ /hod
L5 - Programovanie na mieru 50,00€ /hod
     
L3 - Money S3 - konzultácia, nastavenie, inštalácia, obnova, oprava/záchrana dát, ... 35,00€ /hod
L4 - Money S4 - konzultácia, nasadenie, nastavenie, úpravy šablón, ... 40,00€ /hod
     
Príplatok k sadzbe za prácu mimo pracovné hodiny +10 € /hod
     
Spoplatnených je každých aj začatých 15 minút v pomernej výške hodinovej sadzby.    
     
Cestovné náhrady - paušál (Martin, Vrútky)  6,00€  
Cestovné náhrady - paušál (Žilina a okolie do 10 km) 20,00€  
Cestovné náhrady a čas strávený na ceste - 1 km  0,30€  
     
Cenník služieb a produktov - úplný