Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
Hot-Line: 0948 312 889 Hot-Mail: j3...@...j3.sk
  • Money S3 v cloude profesionálne
  • navrh-sprava-podpora-pomoc

Cenník služieb a produktov

Cenník vybraný služieb a produktov

Všeobecné servisné zásahy s hodinovou sadzbou 
(v pracovné dni medzi 8:00 a 16:00)
   
Servisné práce (Windows, Linux, macOS, Money S3/4, ...) 30,00€ /hod
Programovanie na mieru a networking 50,00€ /hod
     
Príplatok k sadzbe za prácu mimo pracovné hodiny +15 € /hod
     
Spoplatnených je každých aj začatých 15 minút v pomernej výške hodinovej sadzby.    
     
Cestovné náhrady - paušál (Martin, Vrútky) 10,00€  
Cestovné náhrady - paušál (Žilina a okolie do 10 km) 20,00€  
Cestovné náhrady a čas strávený na ceste - 1 km  0,50€  
     
Cenník služieb a produktov - úplný