Hotline: 0948 312 889
Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
  • Money S3 v cloude profesionálne
  • navrh-sprava-podpora-pomoc

Pokladničné systémy pre elektronické registračné pokladnice a fiškálne tlačiarne

Skutočne fungujúci predajný systém je spojením ekonomického softvéru, pokladničného softvéru a fiškálneho zariadenia. Existuje veľké množstvo kombinácii, avšak výber najvýhodnejšieho riešenia vyžaduje skúsenosti z praxe a poznanie všetkých troch systémov do značnej hĺbky detailov.

Na trhu sa stretnete najčastejšie s fiškálnymi zariadeniami, ktoré vyžadujú zákonnú servisnú prehliadku servisnou organizáciou raz za rok alebo raz za dva roky. Existujú však aj fiškále zariadenia s variabilne nastaviteľným intervalom až na zákonom stanovené maximum 5 rokov, čím ušetríte náklady za servisné prehliadky, ale aj výpadok predaja počas prehliadky samotnej.

Money S3 Kasa

Blokovanie tovaru a evidenciu tržby cez počítať pripojený k fiškálnemu zariadeniu dokáže s Money S3 Kasa ktokoľvek. Zjednodušené prostredie má práve tie funkcie, ktoré pre priamy predaj zákazníkovi potrebujete. Obsluha dokáže pracovať rýchlo a jednoducho. Prepojenie na databázu firmy v Money S3 je priame. Všetky zmeny v Money S3 a v Kase sa okamžite prejavia. Vždy viete aktuálnu cenu a stav na sklade.

Predajňa SQL

predajňa sqlPokročilé predajné riešenie prináša pokladničný softvér Predajňa SQL. Je vhodná pre nasadenie do samostatnej prevádzky aj pre sieť predajní. Umožňuje centralizovanú správu cez manažérsku časť ovládania. Vie pracovať on-line s priamim prepojením na účtovný softvér alebo off-line a synchronizovať dáta v požadovaných intervaloch. Predajňa SQL je prispôsobená pre prácu na špecializovanom hardvéri s dotykovou obrazovkou pre skutočne jednoduché ovládanie obsluhou. Je však možné ju používať aj na bežnom PC.

Prepojenie Money S3 a fiškálneho zariadenia

Pre každé fiškálne zariadenie pripojené na Money S3 potrebujete licenciu fiškálnej komunikácie v hodnote 58,80 €. Objednajte si fiškál od nás a získate túto licenciu za 1 €.