Hotline: 0948 312 889
Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
  • Money S3 v cloude profesionálne
  • navrh-sprava-podpora-pomoc

KEB je pokročilý zálohovací systém

S naším softvérom už nestratíte žiadne dôležité dáta. Beží automaticky, na pozadí a je prispôsobiteľný na mieru. Systém KEB bol navrhnutý predovšetkým na zálohovanie kritických dát ako sú napríklad dáta účtovných programov. 

Zálohovanie prebieha automaticky

KEB v stanovený čas vytvorí silne komprimovanú zálohu kľúčových súborov, aby zaberali čo najmenej miesta na disku.

Šifruje zálohy

Všetky zálohy sú vždy chránené silnými šifrovacími metódami pred neoprávneným prístupom. Silné heslo je náhodne generované a postarali sme sa o to, aby ste si ho nemuseli pamätať.

Až 2 kópie zdrojových súborov

Systém KEB vytvorí až dve zhodné zálohy. Prvá kópia je uložená v počítači, ktorý sa zálohuje. Druhá kópia sa odosiela zašifrovaná na iný online server.

Privátne online úložisko využíva viacvrstvovú ochranu dát a je úplne izolované od možnosti napadnutia akéhokoľvek ransomwaru, ktorý predstavuje najväčšiu súčasnú hrozbu pre dáta.

Ransomware šifruje dáta a žiada výkupné za prezradenie šifrovacieho kľúča často vo výške od 500 € do 2 000 €. KEB Cloud Plus, On-line, Profi a Individual sú najlepším spôsobom ochrany proti tomuto typu útoku.

KEB Cloud ukladá 2. kópiu zálohy do verejného úložiska na Vaše osobné konto.
KEB Off-line ukladajú iba jednu kópiu na lokálne PC. Využíva pasívnu ochranu pred ransomware útokmi.

Ceny a verzie systému KEB

             
verzia KEB Cloud Cloud Plus Off-line On-line Profi Individual
Mesačne podpora
Basic
podpora
Standard
1 € 2 € 3 € od 4 €
História zdroja 14d / 3m 14d / 3m 14d 14d / 3m 14d / 3m variabilná
Perióda záloh denné denné denné variabilná variabilná variabilná
Beh na pozadí zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno
Ciele zálohovania 5 10 5 15 20
Kompresia záloh zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno
Šifrovanie záloh zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno
2. kópia zálohy zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno červené x nie zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno
online úložisko 2 GB* 2 GB červené x nie 5 GB 10 GB +15 GB
Odolnosť voči
ransomwaru
červené x nie/zelená fajka malá áno* zelená fajka malá áno červené x nie/zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno
Aktualizácia 3€/ver.** zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno zelená fajka malá áno
Úpravy na mieru červené x nie červené x nie červené x nie červené x nie červené x nie zelená fajka malá áno

 

*2. kópia je automatickou synchronizáciou umiestnená na online konto. Konto poskytuje tretia strana ako súborový cloud priestor. V prípade pozmenenia alebo vymazania zálohy sa táto zmena automaticky prejaví aj na online konte. KEB Cloud Plus a vyššie verzie systému KEB ukladajú zálohy na privátny server. Zálohy po uložení sú vo vyšších verziách izolované od možnosti pozmeniť ich.

**Výpočet ceny za aktualizáciu sa vykoná podľa vzorca (číslo_aktuálnej_verzia - číslo_používnej_verzie) x počet licencii x 3€