Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
Hot-Line: 0948 312 889 Hot-Mail: j3...@...j3.sk
  • Money S3 v cloude profesionálne

KEB je pokročilý zálohovací systém

Vytvorili sme ho na mieru a stále rozširujeme funkcionalitu podľa meniacich sa požiadaviek bezpečnosti, zákazníkov a legislatívy. S naším softvérom už nestratíte žiadne dôležité dáta. Beží automaticky, na pozadí a je prispôsobiteľný na mieru. Systém KEB bol navrhnutý predovšetkým na zálohovanie kritických dát ako sú napríklad dáta účtovných programov, SQL databázy, dôležité dokumenty a súbory.

Zálohovanie prebieha automaticky

Klientská časť systému KEB v stanovený čas vytvorí silne komprimovanú zálohu kľúčových súborov, aby zaberali čo najmenej miesta na disku. Bežne takto vieme z dátových súborov (napr .dbf - databáza Money S3 alebo nekoprimovaných dát sql serveru) vytvoriť jednu zálohu, ktorá má len cca 5% pôvodnej veľkosti dát.

Príklad z praxe: Účtovná firma s dátami o veľkosti 5.000 MB má veľkosť jednej zálohy po kompresii 117 MB (2,34% pôvodnej veľkosti).

Šifruje zálohy

Všetky zálohy sú vždy chránené silnými šifrovacími metódami AES-256 pred neoprávneným prístupom. Silné heslo je náhodne generované a prístup k nemu majú len autorizované osoby.

Až 2 kópie zdrojových súborov

Systém KEB vytvorí až dve zhodné zálohy. Prvá kópia je uložená v počítači, ktorý sa zálohuje (napríklad server) a je kedykoľvek k dispozícii na okamžité obnovenie. Druhá kópia sa odosiela šifrovaným tunelom na bezpečný linuxový server (ak je súčasťou balíka služieb).

Prepojenie hlavného serveru a privátny linux server využíva viacvrstvovú ochranu dát. Zálohy sú úplne izolované od možnosti napadnutia akéhokoľvek ransomwaru, ktorý predstavuje najväčšiu súčasnú hrozbu pre dáta.

Nižšia vrstva vie odoslať dáta len najbližšej vyššej vrstvy (jednosmerný tok dát). Záloha odoslaná 1. vrstvou (PC na ktorom sa nachádzajú kritické dáta) na 2. vrstvu (zálohovací server) je po dokončení prenosu ďalej neprístupná pre 1. vrstvu a je spracovaná ďalej 3. vrstvou v procese archivácie zálohy. Pre obnovu dát zo zálohovacieho serveru so systémom KEB  je potrebné mať znalosti administrátora, oprávnania pre prístup na zálohovací server a vedieť heslo pre dešifrovanie záloh. Obnovenie zálohy je veľmi rýchle a jednoduché pre znalú a autorizovanú osobu. Podrobnosti sú súčasťou dokumentácie pre systém KEB.

Ransomware šifruje dáta a žiada výkupné za prezradenie šifrovacieho kľúča často vo výške od 500 € a niekedy aj viac ako 5 000 €. Zálohovanie KEB je najlepším spôsobom ochrany proti tomuto typu útoku.

Vlastnosti systému KEB

verzia KEB v10  
Zálohovacie obdobie pevné
plná záloha 14d / 3 m
diferenčná záloha 21d / 3 m
Perióda záloh variabilná
Beh na pozadí zelená fajka malá áno

Súbory, priečinky,
SQL (MS, Firebird)

zelená fajka malá áno
Kompresia záloh zelená fajka malá áno
Šifrovanie záloh zelená fajka malá áno
Lokálna kópia zálohy zelená fajka malá áno
Odolnosť voči
ransomwaru
zelená fajka malá áno
Automatické aktualizácie zelená fajka malá áno
Úpravy na mieru zelená fajka malá áno